Droga krzyżowa u stóp Matterhornu

19 czerwca 2022

10 czer­w­ca miała miejsce pier­wsza w his­torii ekstremal­na dro­ga krzyżowa, która została zor­ga­ni­zowana w Szwa­j­carii u stóp Mat­ter­hor­nu. Liczą­ca pon­ad 30 km trasa (różni­ca wysokoś­ci pon­ad 1600 metrów) prowadz­iła z Gorner­grat do Zer­matt. Ze wzglę­du na panu­jące tutaj wciąż jeszcze zimowe warun­ki ter­min jej przy­padł dopiero w połowie czer­w­ca. Dro­ga krzyżowa rozpoczęła się uroczys­tą Mszą św., która została odpraw­iona na grani Gorner­grat (3089) słynącej z najpiękniejszego widoku na Mat­ter­horn. W drodze krzyżowej uczest­niczyło wielu znanych prze­wod­ników górs­kich z tej Perły Alp.

Fotorelacja